apšidyti


apšidyti
×apšìdyti tr. 1. apjuokti: Būdavo, vakaruškose mergos jį visad apšìdija i nė viena neina šokt Sdb. 2. JI88, Rk, Trgn, Ktk, Plš žr. apšidinti: Boba ir velnią apšìdijo Krd. Apšìdyt nemožna, supranta jau viską mergiotė, nebemaža Aln. | refl. tr., intr.: Kad tau nigdi, kaip apsišìdijau! Skdt. Nepildei mano žodžių, norėjai mane apšidyt su smerčia, ale save apsišidijai ps. \ šidyti; apšidyti; įšidyti; iššidyti; pašidyti; sušidyti; užšidyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apšaipyti — tr. 1. refl. padaryti grimasą, nusiviepti: Kai gavo kuokulu, apsišaĩpė kaip vilkas ir atsitraukė Ėr. 2. B, R, MŽ, N, A1884,290, Rtr, NdŽ, KŽ apjuokti, pašiepti: Apšaipyti yra apšidyti J. Mergos apšaĩpė girtąjį K. Apšaipau, išjuokiu, apgėdinu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšidijimas — ×apšìdijimas sm. (1) → apšidyti 2: Pagrįžęs [urėdas] mergai uždrožė kelius kartus par nugarą ažu apšidijimą BsPII201(Jž). šidijimas; apšidijimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššidyti — ×iššìdyti; Tat žr. iššidinti. | refl.: Aniedvi išsišìdys, t. y. visi iš aniedvims šidysis, aniedvi visi šidys J. Jisai bijo išsišìdyt, kad i jam tei nebūtų Erž. šidyti; apšidyti; įšidyti; iššidyti; pašidyti; sušidyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašidyti — ×pašìdyti Rtr, Dglš žr. pašidinti: 1. Tas pašìdijo – ana vierija Ktk. Tu manęs nešidyk; kai aš tave pašìdysiu, tai žinosi! Dglš. 2. NdŽ. | refl. NdŽ: Buvo ir vienas bernas, kartais mėgęs iš to pono pasišìdyt LTR(Dkk). Da pasišìdy! OZ56.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušidyti — ×sušìdyti tr. apgauti, apjuokti: Tu man vienąkart sušìdijai – daugiau netikėsiu Ktk. Sušìdijo mergiotę ir paliko Ob. šidyti; apšidyti; įšidyti; iššidyti; pašidyti; sušidyti; užšidyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšidyti — ×užšìdyti tr. smarkiai pajuokti, užjuokti: Užšìdys mane kaimynai, kai šiteip padarysiu Sv. Ažušìdijau bernioką, pradė[jo] verkt Dglš. šidyti; apšidyti; įšidyti; iššidyti; pašidyti; sušidyti; užšidyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įšidyti — ×įšìdyti tr. įerzinti: Kap inšìdijo bernai mergą, tai net apsiverkė Dglš. šidyti; apšidyti; įšidyti; iššidyti; pašidyti; sušidyti; užšidyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šidyti — ךìdyti, ija ( yja [K]), ijo ( yjo [K]) Rtr, NdŽ, FrnW, KŽ, Lnkv, Ėr, Dbk, Vžns, Rk, Slk, Dglš, Tvr, Lkm, Lb, Dl; Q58,232, šydyti L, KŽ žr. šidinti: 1. Neklausyk jo, šìdija anas taũ Skdt. Atstok, nešidyk, berneli, praliejai verksmo upelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language